CERTIFICAT DE GARANȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE, ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII

Condiții generale de acordare a garanției:

TRIPON DORU CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA (denumită în cele ce urmează Sportador.ro) în calitate de vânzător al produselor asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de achiziție pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor se găsesc fie pe eticheta interioară a produselor fie pe eticheta din carton atașată acestora. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs.

Vă rugăm să consultați semnificația pictogramelor pentru a identifica modalitățile de întreținere/curățare specifice fiecărui tip de produs. În condiții normale de utilizare produsele sunt garantate pentru orice defect de fabricație pe o perioada egală cu durata medie de utilizare.

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs.

Garanția devine inaplicabilă și Sportador.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

- procesului de curățare/spălare/întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs indicate conform celor de mai sus;


- depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;


- decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;


- deteriorării;


- reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;


- uzurii normale a produsului;


- utilizării în condiții improprii, incorecte de către consumator altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

Garanția comercială:

Sportador.ro acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin prezentul Certificat de garanție.

Sportador.ro asigură pentru produsele vândute din categoriile îmbrăcăminte, genți și încălțăminte o garanție comercială de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data cumpărării produselor pentru deficiențe neimputabile consumatorului cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere.

În cazul neconformității produsului consumatorul are dreptul de a solicita Sportador.ro repararea produsului, înlocuirea acestuia sau restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei reclamații Sportador.ro poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau dacă acesta nu este disponibil în stoc cu un alt produs cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Daca Sportador.ro constată că produsul nu poate fi reparat va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs Sportador.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Sportador.ro lipsa de conformitate a produsului.

Deteriorările produselor cum ar fi de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința Sportador.ro în momentul recepționării produsului de către consumator în vederea acordării garanției nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.

În cazul specific al încălțămintei, disconfortul, rănile sau deformările piciorului și deteriorarea încălțămintei provenite de la purtarea încălțămintei de mărime sau formă nepotrivită cu piciorul precum și utilizarea sau întreținerea incorectă este exclusiv în responsabilitatea consumatorului și anulează garanția. Folosirea excesivă, anormală, îngrijirea necorespunzătoare sau lipsa ei, neglijența, utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.

Uzura excesivă a tocurilor datorată tocirii și deteriorările fețelor sau ale tălpilor apărute în urma lovirii sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate nu sunt acoperite de garanție.

Spălarea încălțămintei cu apă sau în mașina de spălat, curățarea cu detergenți de rufe sau produse de albire se face pe propriul risc și are ca urmare pierderea garanției.

Sportador.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru defectele apărute ca urmare a contactului cu pavajul, asperitățile terenului și nici pentru defectele rezultate din agățarea sau călcarea pe obiecte contondente, metale, pietre, sticlă, etc.

Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, bitumul moale sau alte materiale corozive nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a proteja pielea dumneavoastră de acțiunea substanțelor chimice încălțămintea este vopsită cu culori vegetale ca urmare vopseaua interioară poate migra. Acesta nu este un defect sau motiv de reclamație. Din această cauză recomandăm utilizarea produselor de fixare a culorii și a ciorapilor de aceeași culoare cu pantofii.

Încălțămintea poate fi confecționată parțial sau în întregime prin manufacturare și ca urmare poate prezenta mici diferențe sau neregularități. Acestea nu constituie defecte de fabricație si sunt un indiciu al autenticității.

Umplerea excesivă a genților și depășirea greutății maxime admise duce la deteriorarea acestora și implicit la pierderea garanției.

Atenție! Nu tăiați eticheta interioară a produselor!

Lipsa etichetei interioare duce automat la pierderea garanției. 

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de încălțăminte:

Încălțămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menține igiena piciorului, pentru a preveni deformarea sa și pentru a prelungi durata de folosire a acesteia. După fiecare purtare încălțămintea se curăță și se pune pe șanuri potrivite ca mărime și formă. Se interzice spălarea încălțămintei în mașina de spălat sau contactul îndelungat cu apa. Udarea puternică a fețelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului. Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălțăminte, creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Se impune folosirea încălțătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălțămintei în zona călcâiului.

Încălțămintea cu fețe din piele netedă se curăță de praf cu o cârpă moale sau cu o perie fără a se folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul pielii. Se interzice spălarea produselor din piele în mașina de spălat indiferent de tipul mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul s-a udat în condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare) ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată și lăsați-l la uscat la temperatura camerei ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragazuri, uscătoare, etc.). Feriți produsul dumneavoastră din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să-l deterioreze.

Pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplică cu ajutorul unei perii moi sau cu o cârpă un strat de cremă pentru încălțăminte după care se lustruiește cu o cârpă moale sau cu o perie.

Încălțămintea cu fețe din piele întoarsă, piele de antilopă sau nubuck se perie cu o perie specială potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiți apă pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor specială pentru pielea întoarsa, pielea de antilopa sau nubuck.

Încălțămintea cu fețe din lac, piele metalizată, lăcuită se curăță de praf cu o cârpă moale. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool, acetonă etc.).

Încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în mașina de spălat rufe. Nu folosiți înălbitor. Petele pot fi îndepărtate folosind soluție contra petelor, specială pentru materiale textile, respectând instrucțiunile de utilizare recomandate de producătorii acestora.

Încălțămintea cu fețe din înlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Petele de grăsime se vor curăța cu o soluție apoasă de detergent (2%). Nu se va folosi cremă de pantofi pentru îngrijire.

Încălțămintea se usucă natural la temperatura camerei. Nu o uscați la ventilator, calorifer, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldura. Încălțămintea nu se va depozita lângă surse directe de căldura sau în mediu umed și se va feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici. Se va evita contactul încălțămintei cu solvenți organici (benzină, alcool, acetonă, etc.). Sportador.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus sau pentru disconfortul provenit din purtarea încălțămintei de mărime nepotrivită sau model/calapod nepotrivit.

Orice defect cauzat de conducerea autoturismului nu este considerat defect de fabricație.

Garanția de conformitate se refera la fețe, tălpi si căptușeală. Flecurile și șireturile sunt excluse din garanție.

PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE

 

Simboluri%20privind%20compozitia%20incal

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de îmbrăcăminte (din alte materiale decât piele):

Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. În vederea spălării produsului se vor utiliza numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului.

Vă rugăm să respectați recomandările referitoare la temperatura de pe etichetă. Nu uscați produsul prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei.

Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau spălătorie pentru întreținerea produsului Sportador.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare.

PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

 

Intretinerea accesoriilor

Va rugam sa respectati instructiunile de utilizare precum si semnificatia simbolurilor grafice. 

 Articolele cu fete din piele presata se curata cu o carpa moale sau cu o perie fina. Petele de grasime sau alte impuritati se indeparteaza cu o carpa moale din bumbac inmuiata in solutie de detergent lichid dizolvat in apa, detergentul nu trebuie sa contina clor sau inalbitori şi trebuie sa aiba concentratia de 1-2 %. 

 Este contraindicata aplicarea unei solutii de detergent lichid direct pe produsul cu fete din piele, deoarece poate decolora, lasa pete sau distruge in intregime produsul.  

Articolele cu fete din piele de antilopa se curata cu o perie speciala pentru pielea de antilopa. Nu folositi apa pentru ca materialul se poate pata. Petele de ulei sau de grasime se indeparteaza folosind o solutie contra petelor, special pentru pielea de antilopa.  

Articolele din piele ecologica se curata de praf cu o carpa uscata. Petele pot fi indepartate cu o carpa inmuiata in solutie de detergent lichid dizolvat in apa. Detergentul nu trebuie sa contina clor sau inalbitori şi trebuie sa aiba concentratia de 1-2 %.  

Articolele cu fete textile se recomanda a fi purtate pe timp uscat. Dupa fiecare purtare, se vor curata de praf cu o carpa uscata. Petele de ulei sau de grasime pot fi indepartate cu solutii pentru pete destinate materialelor textile.  

Produsele cu fete din lac, piele metalizata sau lacuite se curata cu o carpa moale, uscata.  

Daca s-a realizat curatarea produselor cu solutie de detergent lichid dizolvat in apa acestea se vor usca natural la temperatura camerei.  

Este recomandat ca poşetele sa se depoziteze prin umplerea cu hartie sau materiale textile moi pentru a li se mentine forma. Nu fortati uscarea la radiator, foc, uscator de par sau alta sursa directa de caldura. 

Important! 

Va rugam sa respectati instructiunile de intretinere corespunzatoare produsului mentionate in documentele insotitoare ale acestuia. In situatia nerespectarii acestora se pierd drepturile aferente perioadei de garantie. 

In urma oricarei interventii de reparare a incaltamintei se va pierde garantia.

Garantia se acorda produselor care prezinta deficiente neimputabile consumatorului. Defectele aparute ca urmare a uzurii fizice sunt excluse din garantie.

Utilizarea sau intretinerea incorecta a produsului, precum si disconfortul, ranile sau deformarile piciorului provenite din purtarea incaltamintei de marime sau forma nepotrivita cu piciorul nu angajeaza raspunderea Sportador.ro.

Nerespectarea acestor instructiuni duce la pierderea automata a garantiei. 

Garantia comerciala este de 30 zile, termenul incepe din momentul in care comanda ajunge la client. 

Certificatul de Garantie se poate descarca aici: Certificat-Garantie

Product added to wishlist
Product added to compare.

Prin accesarea acestui website va dati acordul cu privire la gestionarea datelor personale si politica de confidentialitate. Va puteti configura preferintele referitoare la datele personale accesind butonul "Control Confidentialitate" din partea de jos a paginii